อบต.ค่ายบกหวาน ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลนาฮี นำคณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนส่งเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลค่ายบกหวาน ทัศนศึกษา ณ วัดหินหมากเป้งและวัดป่าภูก้อน ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

Posted by:

0

Add a Comment