ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นค.ถ.39-012 สายบ้านหนองหมื่น – วัดป่าดอนแท่นทราย หมู่5,1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment