องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลค่ายบกหวาน รำลึกตำนาน “ค่ายบกหวาน” เพื่อการท่องเที่ยว มีการแข่งขันกีฬา 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 พิธีเปิด 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลค่ายบกหวาน รำลึกตำนาน “ค่ายบกหวาน” เพื่อการท่องเที่ยว มีการแข่งขันกีฬา 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 พิธีเปิด 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

 

    

0

Add a Comment