จัดประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จัดประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ Facebook

0

Add a Comment